Picole geometrie | DoubleRoom

Jaka Bonča, Beti Bricelj, Avgust Černigoj, Aleksander Drakulič, Dušan Fišer, Milan Golob, Josip Gorinšek, Matjaž Hmeljak, Cvetka Hojnik, Drago Hrvacki, Danilo Jejčič, Duša Jesih, Janez Lenassi, Roman Makše, Katja Pál, Borut Popenko, Sandi Renko, Oto Rimele, Irena Romih, Nejč Slapar, Katja Sorta, Eduard Stepančič, Franc Vecchiet, Sebastijan Vojvoda, Edvard Zajec.

18/5 – 23/6 2023

Curator | Denis Volk

DoubleRoom | Trieste | Italia

L’esposizione riunisce i lavori di 25 artisti sloveni dell’ambito dell’astrattismo geometrico.