Tag: Zuzana Badinková

Read More

Geometria | Galéria Rozeta

Current trends in geometric abstraction Viktor Hulík, Adam Szentpétery, Mária Balážová, Štefan Balázs, Pavol Rusko, Ján Vasilko, Katarína Balúnová, Lenka Sršňová, Paulína Rypáková, Dominika Žáková, Zuzana Badinková. 24/5 – 23/8 2024 Curator | Zuzana Badinková, […]